Tuesday, April 5, 2011

" एक नाजूक कळी जाईची..."

                                                 " रंग तिचा शुभ्र विजेरी..
                                                      कुठे कुठे हलका गुलाबी..
                                                  स्पर्श तिचा अगदीच कोमल..
                                                      जसा नेसला शालू मखमली..
                                                  अशी हि नाजूक कळी जाईची.."

                                                 " छेडतो तिला खट्याळ वारा..
                                                      उघडण्या रुपाची तिजोरी..
                                                   वाट पाहतात भवरे शेकडो..
                                                       बघण्या झलक उमलत्या देहाची..
                                                  अशी हि नाजूक कळी जाईची.."

                                                  " आणून मुखी मृदू स्मित..
                                                       खुलवते रूप पूर्ण देखणी.
                                                    टाकते सुगंधी पाश..
                                                        करते ती मुग्ध दिशा दाही..
                                                   अशी 
हि नाजूक कळी जाईची.."