Monday, June 21, 2010

पहिली चोरी...(cont)
तर रात्रि अमोल झोपला आणि सकाळी काय झाल हे मी तुम्हाला आता सांगणार आहे.
नॉर्मली हि मंडळी समोरचा दरवाजा लावल्या नंतर आतल्या रूमचे दरवाजे लावत नसत, फक्त ढकलून घेत आणि आप आपला जिव की प्राण (मोबाइल, पाकिट वगैरे) आपल्या उशी जवळ ठेवत.
त्या दिवशी सकाळी पहिले आदेश (जो मच्छर दाणित जोपतो तो) उठला आणि किती वाजले हे बघन्या साठी आपल्या उशी जवळ आपला मोबाइल शोधायला लागला. पण त्याला काय मोबाइल सापडेना, त्याला वाटले की ठेवला असेल कुठे तरी रात्रि, म्हणून त्याने गगन ला हाक मारली आणि टाइम किती झाला हे विचारले. प्रथम गगन ने आदेश ला शिवी दिली कारन आज शनिवार असल्याने कोणीही सूर्य छान पैकी वर आल्याशिवाय उठायचे नसते हा अलिखित नियम आदेश ने तोडला होता. त्यावर आदेश ने त्याला उलट शिवी देत परत टाइम किती झाला हे विचारले. तेव्हा यावर परत आदेश ला शिवी देत गगन ने उशी जवळ हात घातला, पण त्यालाही मोबाइल मिलेना. मग जिवावर आल्यासारखा करून त्याने उशी उचलली, पण मोबाइल गायब.
आदेशला थोड़ी शंका आली, तो तसाच पटकन मच्छर दानितुन निघाला आणि आपल्या वस्तु शोधायला लागला, तो पर्यंत गगन उठला आणि अमोल-पि के कड़े जाण्या साठी त्याने दरवाजा ओढला, पण दरवाजा तर उघडेना. गगन घाबरला कारन ते तर दरवाजा कधीही लावत नाहीत आणि आता दोघेही घाबरले कारण आदेशला देखिल त्याच्या वस्तु रूम मद्धे सापडल्या नाहीत. एव्ह्ड्यात त्यांना खात्री झाली होती की रूम वर चोरी जाली आहे, आणि त्याना चोरांनी रूम मद्धे बंद करून ठेवले आहे. त्याना काय करावे हे काही कळत नव्हते. मग दोघे जन द्रौपदीने जशी श्रीकृष्णाला जीवापासून हाक मारली होती तसेच पण जरा आरडा ओरड करत रस्त्या वरुण कोणाला तरी बोलवायला लागले... अरे भैय्या कोई है..कोई हे.
त्यांचा आवाज ऐकून एक मुलगा आला आणि त्याने बाहेरचा दरवाजा उघडला (ज्याने अमोल रात्रि आत आला होता आणि आता तो चोर बाहेरून लावून गेले होते), आणि आत येउन आदेश-गगन यांचा रूम उघडला. गगन पटकन बाहेर आला आणि त्या मुलाला म्हणाला की आमच्या रूम मद्धे चोरी जाली आहे. हे ऐकून तो मुलगा पटकन तिथून निघून गेला. मग गगनने पिके(प्रज्योत कटारिया)- अमोल चा रूम उघडला (जे अजुनही साखर झोपेत होते).
पिके उठला(अमोल ची स्थिती तुम्हाला माहीतच आहे ), गगनने त्याला विचारले की त्याचा मोबाइल-पाकिट कुठे आहे म्हणून. पिके ने आपली उशी उचलली, आणि त्याला आपला मोबाइल सापडला, पण शेजारी असलेल्या शेल्फ मद्धे त्याच पाकिट मात्र नहीं सापडला. गगन ने त्याला सांगीतल की त्यांच्या पण वस्तु गायब आहेत म्हणून आणि आपल्या रूम मद्धे चोरी जाली आहे. मग पिके जोर जोराने अमोलला उठवायला लागला. आता रात्रि उशिरा ज़ोप्ल्याने त्याला उठवने पिके ला अवघड जात होते. पण तरीही पिके ने त्याला उठवले अणि जोरात बोलला की भाऊ तुजा मोबाइल कुठे आहे रे(अमोल ला त्याचे सर्व हिंदी मित्र परिवार आणि काही मराठी मित्र देखिल प्रेमाने भाऊ म्हणत- फक्त boys, girls नाही बर का). सकाळी सकाळी पिके मोबाइल बद्दल त्याला का विचारत आहे ह्या गोष्टीचा अमोल ला फार राग आला. शिवी देता पिके ला मोबाइल दाखावन्या साठी अमोल ने आपल्या उशी जवळ उजव्या बाजूला हात टाकला. - दा इकड तिकडे चाच पडला पण मोबाइल काय हाताला लागेना. मग अमोल उठला आणि त्याने उशी उचलली, पण मोबाइल तर तिथे नव्हता. याला काही कलेच ना, की मोबाइल कुठे गेला म्हणून (आधीच तो पूर्ण झोपेत होता त्यात हे काम करण त्याला जड़ झाल होत), आणि शेजारच्या कपाटात त्याला त्याच पाकिट पण नाही सापडल. गगन ने त्याला सर्व हकीकत सांगितली. सर्वांना ह्या गोष्टीचा नवल वाटल कि हे सगळ ऐकून अमोल उठला थोडा पानी पिला आणि परत झोपी गेला.

आता थोडासाच बाकी राहिला आहे...तर ते लवकरच लिहीन..

1 comment:

  1. lavkar liha ata pudhacha... kiti wel uthsukhta thevaychi...sang tari kaay zhala at last..

    ReplyDelete