Monday, June 14, 2010

पहिली चोरी....

पहिली चोरी.... अहो मी नाही केली, आमच्या रूम वर झाली होती.
फार दिवस जालेत ही गोष्ट मनात होती, कोणालाही जास्त सांगीतल नव्हत या बाबत. पण मनात ठरवल होत की कधी तरी नक्कीच लिहू या अनुभवा विषयी. कारन असा अनुभव असनारया नशीबवान तुरलक लोकांपैकी मी स्वतः ला एक समजतो. कारन असा अनुभव जास्त लोकांच्या नशिबात नसतो (आता मला अनुभव आला आहे आणि या अनुभवा वरुण कोनाच्याही नशिबी असा अनुभव नाही यावा अशी ईश्वर चरनी प्रार्थना करतो..असो)
ह्या कथेत ४ पात्र आहेत. अमोल, गगन, आदेश आणि प्रज्योत. हे सर्व मंडळी हैदराबादला एका आय टी कंपनीत काम करत, आणि ते टोली चौकि नामक area मध्दे राहत होते (ज्यांना हैदराबाद माहित आहे त्यानां हा area कसा आहे ते नक्कीच माहित असणार ..असो). त्यांचा रूम बरया पैकी मोठा होता. त्यात ४ बेड, ४ पंखे, टीवी, फ्रीज, वाशिंग मशीन अस सगळं काही होतं. एका रूम मद्धे प्रज्योत-अमोल आणि दूस-यात आदेश-गगन असे राहत. आदेश मच्छरदानित झोपत असे, कारन त्याला एकदा डेंगू झाला होता. तेव्हा पासून तो सकाळ- संध्याकाल काला हिट रूम मद्धे मारत आणि सकाळी बाथरूम मद्धे जाण्याच्या १० मिनिट पूर्वी काला हिट नक्की मारत असे, आणि मगच आत प्रवेश करत असे. बाकी तिघे त्याला चिडवून म्हणत की, मच्छर त्याला पाहून नक्की म्हणत असतील "आदेश आया भागो...आदेश आया भागो"...असो. असे हे सगळे जन गेल्या ८-१० महिन्यानपासून तिथे राहत होते.
काही दिवसांपासून अमोलला कंपनीत थोडा जास्त काम असल्या कारणाने रूम वर येण्यास रात्री जरा उशीर होत होता (आय टी मध्दे काम?...बापरे). मग रात्रि दरवाजा उघडणार कोण या हीरो साठी? खर तर ह्या गोष्टीच इतक टेंशन नव्हत, कारन ह्या लोकांची समोरचा दरवाजा उघडण्याची अजब पद्धत होती. खर तर ती यांनीच शोधली होती कारण बेच्लर लाइफ मध्दे जी काम तुम्हाला नाही करायला आवडत त्या पैकी एक म्हणजे आराम करत असताना कोणी आल तर दरवाजा उघडणे. खर तर या ४ डोक्यां व्यतिरिक्त अगदी तुरळक लोक यायची. म्हणून या ४ पैकी जो आला त्याने गुपचुप स्वतः दरवाजा उघडून आत येणे कारण कोणी तरी दरवाजा उघडेल या हिशोबाने कोणीही तो उघडत नसे.
तर ती दरवाजा उघडण्याची पद्धत अशी कि, खिडकी उघडायची, मग उम्ब्य्रा वर उभ राहायचं (डाव्या हाताने कडी ला पकडून), आणि खिडकीतून आत असलेली जाळी धक्लायाची(उजव्या हाताने). जाळी उघडली कि आत हात टाकायचा आणि उजवा हात डाव्या सायीडला थोडा वर नेवून कडी सापडवायची आणि मग तिला खाली ओढायच (फक्त जो दारू पिऊन आला त्याची जरा फजिती व्हायची, तुम्हीच इमेजिन करा कस होत असेल त्या बिच्यारयाच..असो).
तर मग त्या रात्रि अमोल पहाटे ४.१५ वाजता आपल्या रूम वर आला (वर सांगितलेल्या पद्धतीने दरवाजा उघडून) आणि बूट-सॉक्स काढून डाइरेक्ट आपल्या रूम मद्धे गेला (फ्रेश न होता). गादी वर पडल्या पडल्या तो झोपी गेला.

सकाळी काय झालं.....?
थोडं imagin करा... बाकी मी सांगणारच आहे हो...

No comments:

Post a Comment